ANASTROZOLE TEVA 1 MG FILMOMH TABL 98 X 1 MG

ANASTROZOLE TEVA 1 MG FILMOMH TABL 98 X 1 MG
€ 75,74
Merk: Teva
CNK: 2713055
Niet in voorraad

Heb je vragen over dit product?

Bel ons voor snelle hulp of advies.

014 58 85 75

Heb je vragen over dit product? Neem dan gerust contact op, wij geven je graag advies.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies.

Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen. Wanneer u vragen hebt kan u steeds uw apotheker contacteren.

Medisch hulpmiddel Nee
Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 1 mg anastrozole.

  • Hulpstof(fen) met bekend effect

Elke tablet bevat 87 mg lactosemonohydraat

  • Tabletkern

Lactosemonohydraat

Magnesiumstearaat (E572)

Povidone K-30

Natriumzetmeelglycolaat type A

  • Omhulling

Hypromellose (E464)

Macrogol 400 en macrogol 6000

Titaandioxide (E171)

Actieve bestanddelen anastrozol
Toepassing

Anastrozole Teva is geïndiceerd voor de:


? Behandeling van hormoonreceptorpositieve gevorderde borstkanker bij postmenopauzale
vrouwen.


? Adjuvante behandeling van vroegtijdige invasieve hormoonreceptorpositieve borstkanker bij
postmenopauzale vrouwen.


? Adjuvante behandeling van vroegtijdige invasieve hormoonreceptorpositieve borstkanker bij
postmenopauzale vrouwen die 2 tot 3 jaar adjuvant behandeld werden met tamoxifen.

Gebruik

Dosering

De aanbevolen dosis van anastrozole voor volwassenen inclusief ouderen is één tablet van 1 mgeenmaal per dag.

Voor postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositieve vroegtijdige invasieve borstkanker is deaanbevolen duur van de adjuvante endocriene behandeling 5 jaar.

Speciale populaties

- Pediatrische patiënten

Anastrozole wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten vanwege onvoldoendegegevens over de veiligheid en werkzaamheid.

- Nierfunctiestoornis

Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met een milde of matige nierfunctiestoornis. Bijpatiënten met een ernstige nierfunctiestoornis moet de toediening van anastrozole met voorzichtigheidworden uitgevoerd.

- Leverfunctiestoornis

Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met een milde leveraandoening.Voorzichtigheid is vereist bij patiënten met een matige tot ernstige leverfunctiestoornis.

Wijze van toediening

Anastrozole Teva filmomhulde tabletten moeten oraal worden ingenomen

Op voorschrift Ja