ATOVAQUONE PROGUANIL 250/100MG TEVA FILMOM TABL 12

ATOVAQUONE PROGUANIL 250/100MG TEVA FILMOM TABL 12
€ 25,72
Merk: Teva
CNK: 3070893
Niet in voorraad

Heb je vragen over dit product?

Bel ons voor snelle hulp of advies.

014 58 85 75

Heb je vragen over dit product? Neem dan gerust contact op, wij geven je graag advies.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies.

Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen. Wanneer u vragen hebt kan u steeds uw apotheker contacteren.

Medisch hulpmiddel Nee
Samenstelling

Elke tablet bevat: atovaquon 250 mg en proguanilhydrochloride 100 mg

  • Tabletkern

Poloxameer 188

Microkristallijne cellulose (E460)

Laag gesubstitueerde hydroxypropylcellulose (E463)

Povidon K30 (E2101)

Natriumzetmeelglycolaat (Type A)

Magnesiumstearaat (E572)

Watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551)

  • Omhulling

Hypromellose (E464)

Titaandioxide (E171)

Macrogol 400

Macrogol 8000

Rood ijzeroxide (E172)

Actieve bestanddelen atovaquon
Toepassing

Profylaxe van Plasmodium falciparum malaria bij volwassenen en kinderen die minstens 40 kg wegen.

Behandeling van acute, ongecompliceerde Plasmodium falciparum malaria bij volwassenen en kinderen die 11 kg of meer wegen.

De officiële richtlijnen en de lokale informatie over de prevalentie van resistentietegen antimalariamiddelen moeten in acht worden genomen. De officiële richtlijnenomvatten normaal de richtlijnen van de WHO en de openbare gezondheidsinstanties.

Bijsluiter
Gebruik

Dosering

- Profylaxe moet

• gestart worden 24 tot 48 uur vóór het betreden van een gebied waar malariaendemisch voorkomt,

• voortgezet worden gedurende de verblijfsperiode,

• voortgezet worden gedurende 7 dagen na het verlaten van het gebied.

De veiligheid en werkzaamheid van atovaquon/proguanil zijn vastgesteld in studies gedurende tot 12 weken bij inwoners (semi-immune personen) van endemische gebieden.

Dosering bij volwassenen en kinderen die minstens 40 kg wegen

Eén tablet Atovaquone/Proguanil Teva per dag.

Atovaquone/Proguanil Teva 250mg/100mg tabletten worden niet aanbevolen voor de profylaxe van malaria bij personen die minder dan 40 kg wegen.

- Behandeling

Dosering bij volwassenen

Vier tabletten Atovaquone/Proguanil Teva, toegediend in één enkele inname, gedurende drie opeenvolgende dagen.

Dosering bij kinderen die 11 kg of meer wegen

11-20: Eén tablet Atovaquone/Proguanil Teva per dag, gedurende 3 opeenvolgende dagen

>20-30: Twee tabletten Atovaquone/Proguanil Teva in één enkele inname, gedurende 3 opeenvolgende dagen

>30-40: Drie tabletten Atovaquone/Proguanil Teva in één enkele inname, gedurende 3 opeenvolgende dagen

>40: Dezelfde dosis als voor volwassenen

Dosering bij ouderen

Een farmacokinetische studie geeft aan dat er geen dosisaanpassingen nodig zijn bijoudere personen.

Dosering bij leverfunctiestoornis

Een farmacokinetische studie geeft aan dat er geen dosisaanpassingen nodig zijn bijpatiënten met lichte tot matige leverfunctiestoornis. Hoewel er geen studies werdenuitgevoerd bij personen met ernstige leverfunctiestoornis, is het nemen vanbijzondere voorzorgen of het aanpassen van de dosering niet te verwachten.

Dosering bij nierfunctiestoornis

Farmacokinetische studies geven aan dat er geen dosisaanpassingen nodig zijn bijpatiënten met lichte tot matige nierfunctiestoornis. Bij patiënten met ernstigenierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min) moeten, waar mogelijk,alternatieven voor atovaquon/proguanil worden aanbevolen voor de behandeling vanacute P. falciparum malaria. Voor de profylaxe van P.falciparum malaria bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornis.

Wijze van toediening

De dagelijkse dosis moet elke dag op hetzelfde tijdstip worden ingenomen metvoedsel of een melkdrank (om een maximale absorptie te verzekeren). Als depatiënten geen voedsel kunnen verdragen, moet Atovaquone/Proguanil Teva weltoegediend worden, maar de systemische blootstelling aan atovaquon zalverminderd zijn. In geval van braken binnen 1 uur na inname moet een nieuwe dosisworden ingenomen.

Op voorschrift Ja