Celestone Chronodose Vial 1x6mg/1ml

Celestone Chronodose Vial 1x6mg/1ml
€ 8,72
Merk: MSD
CNK: 0105700

Celestone, oplossing voor injectie behoort tot een groep geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd. Deze cortison-achtige geneesmiddelen helpen om verlichting te geven aan ontstoken delen van het lichaam. Ze verminderen zwelling, roodheid, jeuk en allergische reacties en worden vaak...

Lees meer
Niet in voorraad

Heb je vragen over dit product?

Bel ons voor snelle hulp of advies.

014 58 85 75

Heb je vragen over dit product? Neem dan gerust contact op, wij geven je graag advies.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies.

Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen. Wanneer u vragen hebt kan u steeds uw apotheker contacteren.

Celestone, oplossing voor injectie behoort tot een groep geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd. Deze cortison-achtige geneesmiddelen helpen om verlichting te geven aan ontstoken delen van het lichaam. Ze verminderen zwelling, roodheid, jeuk en allergische reacties en worden vaak gebruikt als onderdeel van de behandeling voor een aantal aandoeningen.

Celestone is aangewezen wanneer behandeling met corticosteroïden nodig is. Corticosteroïden verminderen de volgende symptomen: zwelling, roodheid, jeuk en allergische reacties.

Actieve bestanddelen betamethason natriumfosfaat
Medisch hulpmiddel Nee
Toepassing

Glucocorticosteroïden dienen als een zuiver symptomatische behandeling beschouwd te worden van verschillende aandoeningen die in het algemeen toelaten de exacerbatiefase te verminderen of te doen verdwijnen, door een korte of middelmatige toediening.

Intramusculaire injectie

Reumatologische aandoeningen, dermatologische aandoeningen, allergische aandoeningen en andere waarvan men weet dat ze op een behandeling met corticosteroïden reageren, bursitis.

Intra- en peri-articulaire injectie

Reumatoïde polyartritis, osteoartritis.

Injectie direct in de weke delen

Bursitis, inflammatoire aandoeningen van de gewrichten zoals tenosynovitis, inflammatoire aandoeningen van de spieren zoals fibrositis en myositis, inflammatoire aandoeningen van het gewricht.

Intralaesionale injectie

Dermatologische aandoeningen.

Lokale injectie

Podologische aandoeningen.

Typische situaties

Allergische aandoeningen

Status asthmaticus, chronisch bronchiaal astma, seizoengebonden of niet-seizoengebonden allergische rhinitis, ernstige allergische bronchitis, contactdermatitis, atopische dermatitis, overgevoeligheidsreacties voor geneesmiddelen en insectenbeten.

Reumatische aandoeningen

Posttraumatische osteoartritis, synovitis osteoartritis, reumatoïde polyartritis, acute en subacute bursitis, epicondylitis, acute aspecifieke tenosynovitis, myositis, fibrositis, tendinitis, acute jichtartritis, arthritis psoriatica, lage dorsalgie, lumbago, sciatica, coccydynia, torticollis, ganglionaire cyste.

Collageenziekten

Lupus erythematosus, scleroderma en dermatomyositis.

Huidziekten

Gelokaliseerde, hypertrofische, geïnfiltreerde laesies van lichen planus, psoriasisplekken, granuloma annulare, neurodermatitis (chronisch lichen simplex), keloïden, discoïde lupus erythematosus, necrobiosis lipoïdica diabeticorum, alopecia areata.

Podologische aandoeningen

Bursitis onder harde en zachte heloma en onder calcaneaal spinea, bursitis bij hallux rigidus en bij digiti quinti varus, synoviale cyste, tenosynovitis, periostitis van os cuboïdeum, acute jichtartritis, metatarsalgia.

Antepartum gebruik bij de preventie van ademhalingsnood bij premature kinderen

Celestone Chronodose is aangewezen als profylactische behandeling van hyaliene-membranenziekte bij te vroeg geboren kinderen, wanneer toegediend aan moeders vóór de bevalling (vóór de 32ste week van de zwangerschap).

Celestone Chronodose moet eveneens in overweging genomen worden als profylactische behandeling wanneer men weet dat de verhouding lecithine/sfingomyeline zeer laag is bij de foetus of wanneer men een verminderde schuimstabiliteitstest op de amniotische vloeistof waarneemt.

Corticosteroïden zijn niet geschikt voor de behandeling van hyaliene-membranenziekte na de geboorte.

Neoplastische aandoeningen

Als palliatieve behandeling bij leukemie en lymphoma bij volwassenen alsook bij acute leukemie bij kinderen.

Eigenschappen

Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: corticosteroïd voor systemisch gebruik, glucocorticosteroïd, ATC-code: H02A B01.

Betamethason is een synthetisch glucocorticosteroïd (9 alfa-fluoro-16 bètamethylprednisolon). Betamethason bezit een sterke anti-inflammatoire, immunosuppressieve en anti-allergische werking.

Betamethason vertoont geen klinisch significante mineralocorticosteroïde effecten.

Glucocorticosteroïden diffunderen doorheen de celmembranen en vormen complexen met specifieke cytoplasmatische receptoren. Deze complexen dringen dan door de celkern, binden zich met DNA (chromatine) en stimuleren de transcriptie van boodschapper-RNA en de proteïnesynthese van verschillende enzymen die uiteindelijk verantwoordelijk worden geacht voor de effecten bij systemisch gebruik van glucocorticosteroïden. Naast hun belangrijke invloed op het inflammatie- en immuunproces, beïnvloeden de glucocorticosteroïden eveneens het koolhydraat-, eiwit- en vetmetabolisme. Ten slotte hebben ze eveneens een invloed op het cardiovasculair systeem, de skeletspieren en het centrale zenuwstelsel.

Invloed op het inflammatie- en immuunproces

De anti-inflammatoire, immunosuppressieve en anti-allergische eigenschappen van de glucocorticosteroïden zijn verantwoordelijk voor een zeer groot gedeelte van de therapeutische toepassingen. De belangrijkste aangrijpingspunten van deze eigenschappen zijn: een vermindering van de immuunactieve cellen ter hoogte van de ontstekingshaard, een verminderde vasodilatatie, een stabilisatie van de lysosomale membranen, inhibitie van de fagocytose, een verminderde productie van prostaglandines en verwante stoffen.

De anti-inflammatoire werking is ongeveer 25 keer sterker dan deze van hydrocortison en 8 tot 10 keer sterker dan deze van prednisolon (op basis van het gewicht). 100 mg hydrocortison zijn equivalent aan 4 mg betamethason.

Invloed op het koolhydraat- en eiwitmetabolisme

Glucocorticosteroïden stimuleren het eiwitkatabolisme. De vrijgekomen aminozuren worden in de lever via het neoglycogeneseproces omgezet in glucose en glycogeen. De glucoseopname in perifeer weefsel vermindert, wat aanleiding kan geven tot hyperglycemie en glucosurie, vooral bij patiënten met aanleg voor diabetes.

Invloed op het vetmetabolisme

Glucocorticosteroïden werken lipolytisch. Deze lipolyse is het duidelijkst ter hoogte van de ledematen. Bovendien hebben zij een lipogenetisch effect dat vooral optreedt ter hoogte van de romp, de nek en het hoofd. Het geheel van deze effecten heeft een herverdeling van de vetdepots tot gevolg.

De maximale farmacologische werking van corticosteroïden verschijnt na de maximale bloedspiegel, hetgeen erop zou wijzen dat de meeste effecten van deze geneesmiddelen eerder het resultaat zijn van een wijziging van de enzymenactiviteit dan van een rechtstreekse inwerking van het geneesmiddel.

5.2 Farmacokinetische gegevens

Betamethasondinatriumfosfaat en betamethason acetas worden geabsorbeerd vanuit de lokale injectieplaats en veroorzaken zowel lokale als systemische, therapeutische en andere farmacologische effecten.

Betamethasondinatriumfosfaat is goed oplosbaar in water en wordt in het lichaam gemetaboliseerd tot betamethason, het biologisch actieve corticosterosteroïd. 4 mg betamethasondinatriumfosfaat is equivalent aan 3 mg betamethason.

Betamethason acetaat, bijna onoplosbaar in water, is gesuspendeerd in Celestone Chronodose. Dit ester wordt traag gehydrolyseerd vanuit de injectieplaats.

Na orale en parenterale toediening is de plasmahalfwaardetijd van betamethason > 5 uur. De biologische halfwaardetijd ligt tussen 36 en 54 uur. Na IM injectie van betamethasondinatriumfosfaat wordt de piek plasmaconcentratie na 60 minuten bereikt. Dit corticosteroïd wordt bijna volledig uitgescheiden gedurende de eerste dag. De farmacologische activiteit duurt verder na verdwijning van meetbare plasmaconcentraties.

Betamethason wordt gemetaboliseerd in de lever. Betamethason bindt zich voornamelijk aan albumine. Bij patiënten met leverziekten is de klaring trager dan bij normale personen.

Samenstelling

Betamethasonacetaat 3 mg/ml (= betamethason 2,7 mg/ml) - betamethasondinatriumfosfaat 4 mg/ml (= betamethason 3 mg/ml)

Hulpstoffen met bekend effect:

Celestone Chronodose bevat benzalkoniumchloride (0,20 mg/ml)

Dinatriumfosfaat dihydraat (E339), mononatriumfosfaat dihydraat (E339), dinatriumedetaat, benzalkoniumchloride, water voor injecties.

Gebruik

Dosering

DE DOSIS IS VARIABEL EN MOET AANGEPAST WORDEN AAN DE INDIVIDUELE BEHOEFTE VAN DE PATIENT, AFHANKELIJK VAN DE BEHANDELDE AANDOENING, DE ERNST VAN DE AANDOENING EN DE KLINISCHE RESPONS VAN DE PATIENT.

Bij bursitis (subdeltoïd, subacromiaal en prepatellair), 1 intrabursale injectie van 1 ml verlicht de pijn en herstelt het volledige bewegingsbereik in enkele uren. Verschillende intrabursale injecties met intervallen van 1 of 2 weken zijn meestal vereist bij terugkerende acute bursitis en bij acute verergering van chronische bursitis.

Bij tendinitis, myositis, fibrositis, tenosynovitis, peritendinitis, en peri-articulaire inflammatoire aandoeningen, 3 of 4 lokale injecties van 1 ml elk, met intervallen van 1 of 2 weken, zijn aanbevolen in de meeste gevallen. De injectie moet gebeuren in de aangetaste peesschede eerder dan in de pees zelf. Bij peri-articulaire inflammatoire aandoeningen moet de pijnlijke zone geïnfiltreerd worden. Bij ganglions van gewrichtskapsels wordt 0,5 ml direct in de ganglioncyste geïnjecteerd.

Bij reumatoïde artritis en osteoartritis, verlichting van pijn, gevoeligheid en stijfheid kan bereikt worden 2 tot 4 uur na intra-articulaire injectie. De dosering varieert van 0,25 tot 2 ml, naargelang de grootte van het te behandelen gewricht.

De aanbevolen dosis is:

grote gewrichten (bv. knie, heup) : 1 tot 2 ml

middelmatige gewrichten (bv. elleboog) : 0,5 tot 1 ml

kleine gewrichten (bv. hand) : 0,25 tot 0,5 ml

De verlichting duurt gewoonlijk 1 tot 4 of meer weken. Gebruik makend van de steriele techniek, wordt een naald type 29 tot 24 G op een lege spuit voor opzuigen ingebracht in de synoviale caviteit en enkele druppels synoviaal vocht worden opgetrokken om te bevestigen dat de naald in het gewricht zit. De spuit om op te zuigen wordt vervangen door een spuit die Celestone Chronodose bevat en dan wordt de injectie in het gewricht gedaan.

Bij intralaesionale behandeling, 0,2 ml/cm2 Celestone Chronodose wordt intradermaal (niet subcutaan) geïnjecteerd, gebruik makend van een tuberculine spuit met een type 25 G naald van 1,27 cm. Er moet zorg voor gedragen worden dat een gelijkmatig geneesmiddelendepot intradermaal wordt afgezet. De totale hoeveelheid geïnjecteerd op alle plaatsen mag 1 ml niet overschrijden.

Aandoeningen van de voet die gevoelig zijn voor corticosteroïden

Bursitis onder harde heloma kan gecontroleerd worden met 2 opeenvolgende injecties van 0,25 ml elk. Bij aandoeningen zoals hallux rigidus (verbogen misvorming van de grote teen), digiti quinti varus (inwaartse afbuiging van de kleine teen) en acute jichtartritis, kan het begin van verlichting snel optreden. Een tuberculinespuit met een type 25 G naald van 1,90 cm is geschikt voor de meeste injecties in de voet. Voor de meeste voetaandoeningen worden doses van 0,25 tot 0,5 ml met intervallen van 3 tot 7 dagen aanbevolen. Bij acute jichtartritis kunnen doses tot 1 ml nodig zijn.

Indien een gunstige respons optreedt, moet de gepaste onderhoudsdosis bepaald worden door de initiële dosis met kleine hoeveelheden af te bouwen, met geschikte tussenpauzes, totdat de laagste dosis met een geschikte klinische respons bereikt is.

Wijze van toediening

Schudden voor gebruik.

Systemische toediening

Aandoeningen die systemische corticosteroïde effecten vereisen kunnen zorgvuldig gecontroleerd worden door intramusculaire injectie met Celestone Chronodose. De snelle en verlengde werking maken dit preparaat geschikt voor het aanvatten van de therapie bij acute gevallen waarbij controle van de ontsteking snel moet bekomen en daarna onderhouden worden. De depotwerking van het geneesmiddel draagt bij tot de preventie van heropflakkering vanwege onregelmatig onderhoud van corticosteroïde effecten.

In de meeste gevallen wordt de behandeling ingesteld met een intramusculaire injectie van 1 ml Celestone Chronodose, en deze injectie wordt elke week herhaald, of meer indien nodig.

Bij minder ernstige gevallen blijkt een lagere dosering meestal te volstaan.

Bij ernstige ziekten (zoals status astmaticus of uitgezaaide lupus erythematosus) kan initieel 2 ml vereist zijn.

De initiële dosis moet onderhouden of aangepast worden tot een bevredigende respons wordt bereikt. Indien na een redelijke periode geen bevredigende klinische respons wordt waargenomen, zal de toediening van Celestone Chronodose geleidelijk opgeheven worden en zal er naar een andere aangepaste therapie gezocht worden.

Lokale toediening

Indien co-administratie gewenst is, kan Celestone Chronodose gemengd worden(in de spuit maar niet in de vial) met 1 of 2% lidocaïne hydrochloride, procaïne hydrochloride of gelijkaardige lokale anesthetica door formuleringen te gebruiken die geen parahydroxybenzoaten bevatten. Gebruik van anesthetica die methyl- en propylparahydroxybenzoaten of fenol, etc. bevatten, moet vermeden worden. De vereiste dosis Celestone Chronodose wordt eerst uit de vial in de spuit opgetrokken. Het lokale anestheticum wordt daarna opgetrokken en de spuit kort geschud.

Op voorschrift Ja