COZAAR PLUS FORTE 100MG/25MG COMP 98X100MG/25MG

COZAAR PLUS FORTE 100MG/25MG COMP 98X100MG/25MG
€ 27,09
CNK: 2218006

Wat is Cozaar Plus (Forte) en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cozaar Plus (Forte) is een combinatie van een angiotensine II-receptorantagonist (losartan) en een diureticum (hydrochloorthiazide). Angiotensine II is een in het lichaam geproduceerde stof die zich bindt aan receptoren in de...

Lees meer
In voorraad

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies.

Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen. Wanneer u vragen hebt kan u steeds uw apotheker contacteren.

Heb je vragen over dit product?

Bel ons voor snelle hulp of advies.

014 58 85 75

Wat is Cozaar Plus (Forte) en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cozaar Plus (Forte) is een combinatie van een angiotensine II-receptorantagonist (losartan) en een diureticum (hydrochloorthiazide). Angiotensine II is een in het lichaam geproduceerde stof die zich bindt aan receptoren in de bloedvaten waardoor deze vernauwen. Dit veroorzaakt een verhoogde bloeddruk. Losartan voorkomt de binding van angiotensine II aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten verwijden en zo de bloeddruk wordt verlaagd. Hydrochloorthiazide zorgt ervoor dat de nieren extra water en zouten uitscheiden. Dit helpt ook om de bloeddruk te verlagen.

Cozaar Plus (Forte) wordt gebruikt voor de behandeling van essentiële hypertensie (hoge bloeddruk).

Op voorschrift Ja
Bijsluiter Download bijsluiter
Samenstelling

Cozaar Plus 50 mg/12,5 mg

Elke tablet bevat 50 mg kaliumlosartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide (HCTZ).

Cozaar Plus 100 mg/12,5 mg:

Elke tablet bevat 100 mg kaliumlosartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide (HCTZ).

Cozaar Plus Forte100 mg/25 mg:

Elke tablet bevat 100 mg kaliumlosartan en 25 mg hydrochloorthiazide (HCTZ).

Hulpstof(fen) met bekend effect:

Cozaar 50 mg/12,5 mg: elke tablet bevat 63,13 mg lactosemonohydraat.

Cozaar Plus 100 mg/12,5 mg: elke tablet bevat 88,40 mg lactosemonohydraat.

Cozaar Plus Forte 100 mg/25 mg: elke tablet bevat 126,26 mg lactosemonohydraat.

Cozaar Plus 50 mg/12,5 mg, Cozaar Plus 100 mg/12,5 mg en Cozaar Plus Forte 100 mg/25 mg:

microkristallijne cellulose (E460),

lactosemonohydraat,

gepregelatineerd maïszetmeel,

magnesiumstearaat (E572),

hydroxypropylcellulose (E463),

hypromellose (E464).

Cozaar Plus 50 mg/12,5 mg bevat 4,24 mg (0,108 mEq) kalium.

Cozaar Plus 100 mg/12,5 mg bevat 8,48 mg (0,216 mEq) kalium.

Cozaar Plus Forte 100 mg/25 mg bevat 8,48 mg (0,216 mEq) kalium.

Cozaar Plus 50 mg/12,5 mg en Cozaar Plus Forte 100/25 mg bevatten ook titaandioxide (E171), chinolinegeel aluminiumlak (E104) en carnaubawas (E903).

Cozaar Plus 100 mg/12,5 mg bevat ook titaandioxide (E171) en carnaubawas (E903).

Gebruik

Hypertensie

Losartan en hydrochloorthiazide is niet bedoeld voor gebruik als aanvangstherapie, maar voor patiënten bij wie de bloeddruk met alleen kaliumlosartan of hydrochloorthiazide onvoldoende wordt verlaagd.

Dosistitratie met de individuele bestanddelen (losartan en hydrochloorthiazide) wordt aanbevolen.

Als dat klinisch gepast is kan een directe overstap van monotherapie naar de vaste combinatie worden overwogen bij patiënten van wie de bloeddruk onvoldoende verlaagd wordt.

De gebruikelijke onderhoudsdosering is eenmaal daags één tablet Cozaar Plus 50 mg/12,5 mg (losartan 50 mg/HCTZ 12,5 mg). Voor patiënten die niet voldoende op Cozaar Plus 50 mg/12,5 mg reageren kan de dosis worden verhoogd naar 1 tablet Cozaar Plus Forte (losartan 100 mg/HCTZ 25 mg) 1 dd. De maximale dosis is 1 tablet Cozaar Plus Forte 100 mg/25 mg 1 dd. Over het algemeen wordt het bloeddrukverlagende effect binnen 3 tot 4 weken na aanvang van de therapie bereikt. Voor patiënten die naar 100 mg Cozaar zijn getitreerd en bij wie de bloeddruk verder moet worden verlaagd, is Cozaar Plus 100/12,5 (losartan 100 mg/HCTZ 12,5 mg) beschikbaar.

Gebruik bij patiënten met een nierfunctiestoornis en hemodialysepatiënten

Bij patiënten met een matige nierfunctiestoornis (d.w.z. creatinineklaring 30-50 ml/min) hoeft de aanvangsdosis niet te worden aangepast. Tabletten losartan/hydrochloorthiazide worden niet aanbevolen voor hemodialysepatiënten. Tabletten losartan/HCTZ mogen niet worden gebruikt bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (d.w.z. creatinineklaring < 30 ml/min) (zie rubriek 4.3).

Gebruik bij patiënten met intravasculaire volumedepletie

Een volume- en/of natriumdepletie moet voor toediening van tabletten losartan/HCTZ worden gecorrigeerd.

Gebruik bij patiënten met een leverfunctiestoornis

Losartan/HCTZ is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis (zie rubriek 4.3).

Gebruik bij ouderen

Voor ouderen hoeft de dosering meestal niet te worden aangepast.

Gebruik bij kinderen en adolescenten (< 18 jaar)

Er is geen ervaring opgedaan bij kinderen en adolescenten. Daarom moet losartan/hydrochloorthiazide niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten.

Wijze van toediening

Cozaar Plus (Forte) kan met andere hypertensiva worden toegediend (zie rubrieken 4.3, 4.4,4.5 en 5.1).

Cozaar Plus (Forte) tabletten moeten worden doorgeslikt met een glas water.

Cozaar Plus (Forte) kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Toepassing

Cozaar Plus(Forte) is aangewezen voor de behandeling van essentiële hypertensie bij patiënten bij wie de bloeddruk met alleen losartan of hydrochloorthiazide onvoldoende verlaagd wordt.