HYDROXOCOBAL.ACET. AMP 3X10MG/2ML

HYDROXOCOBAL.ACET. AMP 3X10MG/2ML
€ 10,25
Merk: Sterop
CNK: 0048454

Hydroxocobalamine acetaat is een vitamine van de familie van de vitaminen B12 (cobalaminen).

Lees meer
In voorraad

Heb je vragen over dit product?

Bel ons voor snelle hulp of advies.

014 58 85 75

Heb je vragen over dit product? Neem dan gerust contact op, wij geven je graag advies.

Hydroxocobalamine acetaat is een vitamine van de familie van de vitaminen B12 (cobalaminen).

Gebruik

Uw arts of een andere beroepsbeoefenaar zal u Hydroxocobalamine acetate Sterop 10mg/2ml intramusculair toedienen, of uitzonderlijk intraveneus als er een medische hoogdringendheid is, volgens de behoeften van de door de arts voorgeschreven behandeling. De orale toediening van vitamine B12 aan hoge doses, van 1 tot 2 mg per dag naargelang het tekort, is even doeltreffend als de intramusculaire toediening.

De gebruikelijke aanbevolen doseringen bij een ernstig tekort of bij een neurologische behandeling, via diepe intramusculaire injectie, zijn de volgende:

Bij adolescenten en volwassenen:

- In het geval van pernicieuze anemie is een dosering van 1 mg, één dag op twee gedurende 1 tot 2 weken aanbevolen, gevolgd door een dosis van 250 microgram elke week tot normalisatie van de bloedspiegels. Een onderhoudsbehandeling van 1 mg hydroxocobalamine wordt aangeraden elke 2 of 3 maanden.

- Als een vitamine B12-deficiëntie irreversibel is, zoals bij een totale gastrectomie of de resectie van het ileum, is de behandeling levenslang aan een dosering van 1 mg hydroxocobalamine elke 2 tot 3 maanden.

- Bij de behandeling van neurologische symptomen wordt een dosis van 1 tot 2 mg en tot 5 mg per dag of elke 2 dagen intramusculair voorgesteld.

- In het geval van een cyanide-intoxicatie: De dosis hydroxocobalamine zal op 5 gram gebracht worden binnen 15 minuten op 2 uur gebracht worden via intraveneuze toediening. Een tweede dosis mag toegediend worden.

Bij kinderen

Gelijkaardige doses als bij volwassenen mogen toegediend worden, behalve voor de behandeling van een cyanide-intoxicatie waar de dosering 70mg/kg lichaamsgewicht is met maximaal 5 gram.

Voor de orale toediening moet een ampul Hydroxocobalamine acetate Sterop 10mg/2ml verdund worden in 100ml water en moeten de innamen gespreid worden over 5 dagen (behalve bij ander advies van een specialist). De oplossing koel bewaren.Voor een dagelijkse toediening van 1mg moet 10ml oplossing ingenomen worden.Voor een dagelijkse toediening van 2mg moet 20ml oplossing ingenomen worden.

Bij patiënten van alle leeftijden is de onderhoudsdosis bij pernicieuze anemie, gastrectomie of ileumresectie 1mg hydroxocobalamine elke 2 tot 3 maanden en zal deze levenslang aangehouden worden om een nieuw tekort aan vitamine B12 te vermijden.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Toepassing

Het is aanbevolen bij de behandeling van neuropathieën, te wijten aan een tekort aan vitamine B12, bepaalde vormen van anemie en in geval van een cyanide-intoxicatie.

Samenstelling

De werkzame stof is hydroxocobalamine acetaat.

Elke ampul van 2ml bevat 10 mg hydroxocobalamine acetaat.

Elke ml oplossing bevat 5mg hydroxocobalamine acetaat.

De andere stoffen (hulpstoffen) zijn natriumchloride, kaliumchloride, azijnzuur, natriumacetaat, water voor injectie.

Medisch hulpmiddel Nee
Bijsluiter Download bijsluiter
Actieve bestanddelen hydroxocobalamine acetaat
Op voorschrift Nee