SOLU-MEDROL S A B VIAL 1 X 125 MG

SOLU-MEDROL S A B VIAL 1 X 125 MG
€ 13,35
Merk: Pfizer
CNK: 0152884
In voorraad

Heb je vragen over dit product?

Bel ons voor snelle hulp of advies.

014 58 85 75

Heb je vragen over dit product? Neem dan gerust contact op, wij geven je graag advies.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies.

Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen. Wanneer u vragen hebt kan u steeds uw apotheker contacteren.

Medisch hulpmiddel Nee
Actieve bestanddelen methylprednisolon natriumsuccinaat
Toepassing
 • Als adjuvansbehandeling voor toediening op korte termijn (om de patiënt over een acute aanval of exacerbatie heen te helpen) bij:
  • Posttraumatische osteoartriti
  • Synovitis bij osteoartriti
  • Reumatoïde artritis, met inbegrip van de juveniele vorm (in sommige gevallen kan een laag gedoseerde onderhoudstherapie noodzakelijk zijn
  • Acute en subacute bursiti
  • Epicondyliti
  • Acute, aspecifieke tenosynoviti
  • Acute artritis bij jich
  • Artritis psoriatic
  • Spondylitis ankylopoietic
  • Tijdens een exacerbatie of als onderhoudsbehandeling in bepaalde gevallen van
  • Systemische lupus erythematosus (en lupus nephritis
  • Acute reumatische carditi
  • Systemische dermatomyositis (polymyositis
  • Polyarteritis nodos
  • Syndroom van Goodpastur
  • Pemphigu
  • Dermatitis herpetiformis bullos
  • Ernstig erythema multiforme (syndroom van Stevens-Johnson
  • Dermatitis exfoliativ
  • Mycosis fungoide
  • Ernstige psoriasi
  • Ernstige dermatitis seborrhoeic
  • Controle van ernstige of invaliderende allergische toestanden, die niet reageren op adequate conventionele therapieën bij:
  • Asthma bronchial
  • Contactdermatiti
  • Atopische dermatiti
  • Serumziekt
  • Seizoengebonden of chronische allergische riniti
  • Medicamenteuze allergi
  • Urticaria na transfusi
  • Acuut, niet-geïnfecteerd larynxoedeem (adrenaline is het eerste keuzepreparaat
  • Herpes zoster ophthalmicu
  • Diffuse uveitis posterior en choroiditi
  • Chorioretiniti
  • Neuritis optic
  • Iritis en iridocycliti
  • Ophthalmia sympathic
  • Symptomatische pulmonale sarcoidosi
  • Syndroom van Loeffler, indien andere middelen geen effecten hebben geresulteer
  • Berylliosi
  • Fulminerende of gedissemineerde longtuberculose bij gelijktijdige toediening van adequate tuberculostatic
  • Aspiratiepneumoni
  • Idiopathische trombocytopenische purpura bij volwassene
  • Secundaire trombocytopenie bij volwassene
  • Verworven (auto-immune) anaemia haemolytic
  • Erytroblastopenie
  • Congenitale anaemia hypoplastic
  • Voor de palliatieve behandeling van leukemieën en lymfomen bij volwassenen en acute leukemieën bij kindere
  • Voor de inductie van diurese of remissie van proteïnurie bij nefrotisch syndroom, zonder uremie, van het idiopathische type of veroorzaakt door lupus erythematosus
  • Om de patiënt over een kritische periode van de aandoening te helpen bij
  • Colitis ulceros
  • Enteritis regionalis (systemische therapie
  • Pulmonale sarcoidosi
  • Berylliosi
  • Fulminerende of gedissemineerde longtuberculose, bij gelijktijdige toediening van adequate tuberculostatic
  • Syndroom van Loeffler, indien andere middelen geen effect hebben gesorteer
  • Aspiratiepneumoni
  • Voor inductie van diurese of remissie van proteïnurie bij nefrotisch syndroom, zonder uremie, van het idiopathische type of veroorzaakt door lupus erythematosu
  • Orgaantransplantatie
  • Behandeling van hematologische en oncologische aandoeninge
  • Verworven (auto-immuun) anaemia haemolytic
  • Idiopathische purpura thrombocytopenica bij volwassenen (uitsluitend IV; IM toediening is gecontra-indiceerd
  • Secundaire trombocytopenie bij volwassene
  • Erytroblastopenie (RBC anemie
  • Congenitale (erythroïde) anaemia hypoplastic
  • Voor palliatieve behandeling van
  • Leukemieën en lymfomen bij volwassene
  • Acute leukemie bij kindere
  • Hersenoedeem door primaire of metastatische tumor en/of gepaard gaand met heelkundige ingreep of bestralingstherapi
  • Acute exacerbaties van sclerosis multiple
  • Acuut ruggenmergtrauma. De behandeling moet binnen de acht uur na het letsel starte
  • Meningitis tuberculosa met dreigend of reeds ingesteld subarachnoïdaal blok, in combinatie met adequate antituberculeuze chemotherapi
  • Trichinosis met neurologische of myocardiale implicati
  • Preventie van nausea en braken bij de chemotherapeutische behandeling van kanke
  • Primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiënti
  • Acute bijnierschorsinsufficiëntie
  • Behandeling van shocktoestanden: shock volgend op bijnierschorsinsufficiëntie of shock die niet reageert op conventionele therapie, in geval van feitelijke of vermoede bijnierschorsinsufficiëntie(hydrocortison is over het algemeen het keuzepreparaat. Indien mineralocorticoïde effecten ongewenst zijn, kan methylprednisolon de voorkeur verdienen)
  • Vóór heelkundige ingrepen en in geval van ernstige ziekte of trauma, bij patiënten met bekende bijnierschorsinsufficiëntie of twijfelachtige bijnierschorsreserv
  • Congenitale bijnierhyperplasi
  • Niet-etterende thyroïditi
  • Hypercalciëmie bij kanke
Gebruik

Adjuvans bij levensgevaarlijke toestanden

 • De aanbevolen dosis bedraagt 30 mg/kg, IV gegeven gedurende een periode van minstens 30 minuten
 • In het ziekenhuis mag deze dosis elke 4 tot 6 uur gedurende 48 uur naargelang van de klinische noodzaak herhaald worden

Reumatoïde artritis

 • 1 g/dag IV gedurende 1, 2, 3 of 4 dagen of 1 g/maand IV gedurende 6 maanden
 • Deze behandeling dient te worden toegediend gedurende een periode van minstens 30 minuten en kan herhaald worden indien er geen verbetering optreedt na één week behandeling of indien de toestand van de patiënt dat noodzakelijk maakt

Preventie braken/nausea chemotherapie

 • Chemotherapie met zwak tot matig emetogeen effect: 250 mg over minstens 5 minuten IV één uur vóór, bij het begin en op het einde van de chemotherapie toedienen.
 • Chemotherapie met ernstig emetogeen effect: 250 mg over minstens 5 minuten IV samen met een geschikte dosis metoclopramide of butyrofenon één uur vóór de chemotherapie en daarna 250 mg IV bij het begin en op het einde van de chemotherapie toedienen

Acuut ruggenmergtrauma

 • De behandeling moet binnen de 8 uur na het trauma beginnen
 • Voor de patiënten bij wie de behandeling binnen de 3 uur na het trauma wordt ingesteld

 • Start met een intraveneuze bolusinjectie van 30 mg methylprednisolon per kilogram lichaamsgewicht over een periode van 15 minuten onder blijvend medisch toezicht

 • Na de bolusinjectie volgt een pauze van 45 minuten, waarna een continu infuus van 5,4 mg/kg/uur gedurende 23 uur wordt toegediend
 • Voor de patiënten bij wie de behandeling binnen de 3 tot 8 uur na het trauma wordt ingesteld
 • Start met een intraveneuze bolusinjectie van 30 mg methylprednisolon per kilogram lichaamsgewicht over een periode van 15 minuten onder blijvend medisch toezicht
 • Na de bolusinjectie volgt een pauze van 45 minuten, waarna een continu infuus van 5,4 mg/kg/uur gedurende 47 uur wordt toegediend

Andere

 • Startdosis: 10 - 500 mg, naargelang van de klinische toestand.
 • Voor kortstondige behandeling van ernstige, acute toestanden, zoals asthma bronchiale, serumziekte, urticaria na transfusie en acute exacerbaties van sclerosis multiplex, kunnen hogere dosissen vereist zijn.
 • Startdosissen tot en met 250 mg dienen IV toegediend over minstens 5 minuten.
 • Dosissen > 250 mg moeten over minstens 30 minuten worden gespreid.
Op voorschrift Ja